Privacyverklaring

Waanzinnig Werk vindt jouw privacy belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier gebruiken en verwerken, geheel volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring kun je welke gegevens ik verzamel en met welke reden ik dat doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met Josée Dekker via [email protected].

Waanzinnig Werk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Waanzinnig Werk is eigendom van:

Josée Dekker

Joop den Uylstraat 23

3317 NW Dordrecht

Werklocatie:

Singel 268

3311 HK Dordrecht

Waanzinnig Werk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

Persoonsgegevens die gebruikt worden:

Waanzinnig Werk verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die verwerkt worden:

Indien er sprake is van een overheidssubsidie verwerk ik ook jouw burgerservicenummer en een kopie van je legitimatiebewijs. 

Ik gebruik deze gegevens om jou de dienstverlening van Waanzinnig Werk optimaal te kunnen verlenen. Ik bewaar deze gegevens tot 5 jaar na einde van onze overeenkomst. 

Waanzinnig Werk verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

Om jouw aankoop van een traject te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam en Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail, optioneel de naam van jouw organisatie en social media account voor direct marketing en social media marketing. Dit doe ik alleen wanneer jij vooraf toestemming hiervoor verleend hebt. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. 

De website van Waanzinnig Werk maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, functie en inhoud van jouw recensie. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en delen op de social media accounts (Facebook en Instagram) van Waanzinnig Werk en zal ik na 7 jaar verwijderen, of eerder wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet. Recensies worden altijd pas geplaatst wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt.

Het verkrijgen van de gegevens

Bovenstaande gegevens ontvang ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Het kan ook voorkomen dat ik jouw gegevens ontvangen heb van één van mijn opdrachtgevers waar ik werkzaamheden voor uitvoer. 

Delen van persoonsgegevens met derden 


Waanzinnig Werk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Waanzinnig Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om de besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. 

Hoe gegevens beveiligd worden

Waanzinnig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waanzinnig Werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Waanzinnig Werk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 september 2021.

×